17 October 2020
Verkefnastjóri gæðasviðs / Compliance Activity Manager

Compliance Activity Manager er nýtt starf innan gæðasviðs sem hefur það að markmiði að halda utan um verkefnaáætlanir gæðasviðs og vinna náið með framkvæmdastjóra gæðamála að skipulagi verkferla og stefnumótun gæðamála innan gæðasviðs Alvotech. Viðkomandi er tengiliður gæðasviðs gagnvart stjórnendum annarra sviða Alvotech samstæðunnar. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra gæðasviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að skipuleggja og undirbúa verkefnaáætlanir og samræma upplýsingar frá öllum hagsmunaaðilum innan Alvotech samstæðunnar.
 • Halda utan um og aðstoða við greiningar og stefnumótun, skýrslugerð og áætlanir með það að markmiði að auðvelda stjórnendum ákvarðanatöku.
 • Byggja upp og þróa tengsl við önnur svið innan Alvotech með það að markmiði að bæta ferla og verkefnastýringu á milli deilda.
 • Að styðja við og skipuleggja þverfagleg skammtíma- og langtíma verkefni innan gæðasviðs.
 • Undirbúa og skipuleggja verkefni er tengjast innri og ytri úttektum á starfssemi Alvotech

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Bsc í lyfjafræði eða skyldum greinum áskilin
 • Yfirgripsmikil þekking á lyfjageiranum og góð þverfagleg þekking á sviði gæðamála, lyfjaþróunar, framleiðslu, vörustjórnunar og regluverki lyfjaframleiðslu
 • Reynsla af starfi eða ráðgjöf í lyfjageiranum er mikilvæg
 • Reynsla af verkefnastýringu, helst í lyfjageiranum er kostur
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að taka að sér ólík verkefni eru nauðsynlegir eiginleikar
 • Geta til að vinna undir álagi og forgangsraða verkefnum mtt tímalína þróunar og framleiðsluáætlana
 • Frábær greiningarhæfni og skipulagshæfileikar ásamt því að geta unnið í síbreytilegu umhverfi
 • Góð geta til að koma frá sér efni á ensku í rituðu og töluðu máli, þar með talið skýrslugerð og úttektir

Sækja um starf